Mit firma hedder nilshenrik.dk,

og jeg hedder Nils Henrik Pedersen.

 

Efter en årrække hos Jørn Moesgård

Grafisk Design og Kommunikation

har jeg arbejdet som freelance

siden 2011.

 

Gafisk designer

Jeg designer brochurer, magasiner,

folders, flyers, bøger, hjemmesider,

plakater, annoncer etc.

 

Illustrator

Jeg kan lave blyantstegninger,

akvarel, digitale illustrationer og grafik

i Adobe Illustrator og Photoshop.

 

Fotograf

Jeg er selvlært fotograf.

Jeg fotograferer specielt portræt og mad.

Og mange andre emner.

 

Desuden laver jeg video, musik,

musikvideo og billedkunst.

 

Sammen med Lise Faurschou Hastrup

har jeg et lille forlag, Tritla.

Indtil nu har vi udgivet en fagbog om økologi og mad og en bog med vegetariske opskrifter

 

My company is named nilshenrik.dk

My name is Nils Henrik Pedersen

 

Graphic designer

I layout bochures, magazines, folders,

flyers, books,homepages, posters,

adds etc.

 

Illustrator

I do pencil drawings, crayon and

watercolour, digital illustration and

graphics in Adobe Illustrator and Photoshop.

 

Photographer

I am a self taught photographer

specializing in portrait and food.

And lots of other topics too.

 

I make video, music,

music video and painting.

 

Together with Lise Faurschou Hastrup

I run a small publishing company

called Tritla. Up till now we have made

a book on ecology and food and a cook book with vegetarian recipes,

poetry, photos and

illustrations.

nilshenrik.dk

Nils Henrik Pedersen

Agernvænget 4

DK-8330 Beder

+45 40 18 75 93

nh.pedersen@mail.dk

NILSHENRIK.DK